top of page

תנאים

הסכמה לתנאים

אנא קרא תנאים והגבלות אלה ('תנאים') בעיון. על ידי שימוש או גישה לאתר NUMOBEL בכתובת www.numobel.in ('האתר') וכל יישומים ניידים או אחרים קשורים, אתה מסכים לתנאים ולהגבלות המפורטים להלן.

​​

זכאות להשתמש בשירותים

כדי להירשם ולחנות ב-www.numobel.in עליך להיות בן שמונה עשרה (18) ומעלה ואתה יכול להבין ולהסכים לתנאים, התנאים, ההתחייבויות, המצגים והאחריות המפורטים בתנאים אלה. אם אתה קטין, כלומר מתחת לגיל 18, אתה רשאי להשתמש ב-www.numobel.in רק במעורבות של הורה או אפוטרופוס.

 

מתן השירותים

 1. אתה מאשר ומסכים כי צורתו ואופיו של האתר עשויים לדרוש להשפיע על שינויים מסוימים בו, לפיכך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות את האתר, או לבטל, או להפסיק כל או כל המוצרים או השירותים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. שינויים ושינויים באחד או בכל התכנים, המוצרים והשירותים שלו הכלולים באתר ללא כל הודעה מוקדמת.

 2. אתה מאשר ומסכים שאם נשבית את הגישה לחשבונך, ייתכן שהמשתמש יימנע מגישה לאתר, לפרטי חשבונך או לקבצים או תוכן אחר הכלולים בחשבונך.

 3. התוכן באתר זה מסופק למידע כללי בלבד ואין להסתמך עליו או להשתמש בו כבסיס בלעדי לקבלת החלטות ללא התייעצות עם מקורות מידע ראשוניים, מדויקים יותר, מלאים יותר או מתוזמנים יותר. כל הסתמכות על התוכן או כל חומר אחר באתר זה היא על אחריותך בלבד.

 4. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לגבות ממך דמי מנוי ו/או חברות, על ידי מתן הודעה מוקדמת סבירה, בגין כל מוצר, שירות או כל היבט אחר של האתר בכל עת בעתיד.

 5. אנו עשויים להציג מעת לעת תוכניות מבוססות הפניה ו/או תמריצים עבור המשתמשים שלה (תוכנית). תוכניות אלה עשויות להיות כפופות לתנאים וההגבלות שלהן. על ידי השתתפות בתוכנית, אתה מחויב לתנאי התוכנית וכן לתנאים אלה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לבטל ולהפסיק את התוכנית שלה ללא הודעה אליך.

 

אתרי צד שלישי

לנוחיותך, אנו עשויים לספק באתר זה קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי גורמים אחרים. אם תשתמש באתרים אלו, תעזוב את האתר. איננו מעניקים אחריות או מצג לגבי, ואינו תומכים, באתרי אינטרנט מקושרים כלשהם או המידע המופיע בהם או כל אחד מהמוצרים או השירותים המתוארים בהם.

 

מידע שסופק על ידך

אנו מכבדים את פרטיותך. כל מידע אישי מזהה שאתה עשוי לספק ל-NUMOBEL דרך אתר זה מוגן על ידי מדיניות הפרטיות הקשורה לאתר זה. אנחנו לא רוצים שתשלח, ואסור לך, לשלוח כל מידע סודי או קנייני ל-NUMOBEL דרך האתר. שיחות טלפון המבוצעות אל ומצוות שירות הלקוחות שלנו מוקלטות למטרות איכות וניטור. איננו מוכרים, משכירים או מעבירים מידע זה לצדדים שלישיים למטרות השיווק שלהם, אלא אם כן תסכים אחרת.

בזמן ההרשמה תקבל סיסמה. אנא שמור על סוד זה, מכיוון שאתה האחראי המלא לשמור על סודיות הסיסמה שלך. אתה אחראי לכל ההזמנות שבוצעו אצלנו או מידע שניתן לנו תחת כתובת הדואר האלקטרוני או הנייד שלך בשילוב עם הסיסמה שלך. עליך להודיע לנו באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בכתובת הדואר האלקטרוני ו/או הסיסמה שלך, או על כל הפרת אבטחה המוכרת לך.

 

ציות לחוקים

עליך לציית לכל החוקים והתקנות בהודו ותשתמש באתר בהתאם לתנאים אלה ולחוק החל.

 

מגבלות של נזקים

לא ניחשב כהפרה של חוזה או של תנאים אלה כתוצאה מכל עיכוב בביצוענו או אי ביצוע התחייבויותינו אם העיכוב או אי הביצוע נובעים מכל סיבה או נסיבות שאינן בשליטתנו הסבירה לרבות, אך לא רק, שריפה, שיטפון ומעשי אלוהים אחרים, שביתות, מהומות, תאונות, הפרעות באספקת האנרגיה, מהומה אזרחית, פעולות טרור או מלחמה, התמוטטות ציוד, בעיות תנועה בכבישים.

בכל מקרה שהוא, אחריותנו המקסימלית הנובעת מכל הזמנה לאספקת מוצרים לך במסגרת חוזה זה תהיה מוגבלת למחיר הקמעונאי של המוצרים הכלולים בהזמנה זו.

לא אנחנו או כל אחת מחברות הבת שלנו נהיה אחראים כלפי ישות כלשהי בגין נזקים עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים או אחרים הקשורים לשימוש או חוסר היכולת להשתמש בתוכן, בחומרים ובפונקציות של האתר או בכל קישור מקושר. אתר אינטרנט.

 

שיפוי ושחרור

אתה תשפה ותרחיק אותנו מכל תביעה או דרישה, או פעולות לרבות שכר טרחת עורך דין סביר, שנעשו על ידי כל צד שלישי או קנס שהוטל עקב או הנובע מהפרתך של תנאים אלה או כל מסמך ששולב בהפניה, או הפרתך של כל חוק, כללים, תקנות או זכויות של צד שלישי.

 

שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לשנות, להוסיף או להסיר כל חלק מתנאים אלה. שינויים בתנאים אלה ייכנסו לתוקף כאשר תפורסם הודעה על שינוי כזה. המשך השימוש שלך באתר לאחר פרסום כל שינוי בתנאים אלה, ייחשב כהסכמה לשינויים אלו.

קניין רוחני

בכפוף לתנאים וההגבלות המפורטים בתנאים אלה, אנו מאשרים לך לצפות ולהוריד את המידע באתר זה ('חומרים') רק לשימושך האישי והלא מסחרי ועליך לשמור על כל החומרים, כל זכויות היוצרים ואחרות הודעות קנייניות. אין לשנות את החומרים בשום אופן או לשכפל אותם. כל התמונות המוצגות כאן עברו דיגיטציה על ידינו. אף גורם אחר אינו מורשה לשכפל או לפרסם מחדש את הגרסאות הדיגיטליות הללו בכל פורמט שהוא ללא רשותנו מראש ובכתב. כל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים וכל זכויות הקניין הרוחני האחרות בכל החומר או התוכן המסופקים כחלק מאתר זה יישארו בידינו בכל עת.

 

חוק וסמכות שיפוט

תנאים אלה כפופים לחוקי הודו ומתפרשים בהתאם. אתה מסכים, כמונו, להיכנע לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט ב- Greater Noida.

כל עילת תביעה שתהיה לך לגבי השימוש שלך באתר חייבת להיפתח בתוך שנה אחת (1) לאחר התעוררות התביעה או עילת התביעה.

 

 

תנאי ביצוע הזמנה ותמחור

1. הזמנה

 1. כל השימוש והרכישות שבוצעו באתר זה כפופים לתנאים אלה. למרות שהתנאים המסדירים כל שימוש או רכישה נתונות יהיו אלה בתוקף במועד ההזמנה או השימוש הספציפי שלך. אם תשתמש או תזמין מוצרים לאחר שפרסמנו שינויים כלשהם, תהיה מחויב לשינויים אלה. בהתאם לכך, עליך לבדוק לפני כל שימוש או הזמנה כדי לוודא שאתה מבין את התנאים המדויקים החלים על הביקור או הרכישה שלך באתר. כדי לסייע לך לקבוע אם התנאים השתנו מאז ההזמנה האחרונה שלך, נציג את התאריך שבו עודכנו לאחרונה תנאים אלה.

 2. אנו מוכרים מוצרים רק למשתמשי קצה.

 3. אנו נאשר את הזמנתך בין אם בוצעה ישירות באמצעות שימוש באתר בהודעה באתר מיד לאחר אישור הזמנתך ובאמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לנו או למספר הנייד שמסרת לנו .

 4. לידיעתך, אישור ההזמנה אינו מהווה הסכמה שלנו להזמנה שלך. בכפוף לזכויות הביטול שלנו, קבלת הזמנתך והשלמת ההזמנה יתבצעו בעת שליחת המוצרים אליך.

 5. לפני ביצוע הזמנה, מומלץ לבדוק היטב את תיאור המוצר. בביצוע הזמנה של מוצר, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי המכירה הכלולים בתיאור הפריט.

 

2. תמחור מוצר

 1. המחירים הנקובים באתר יהיו כוללים כל מע"מ לתשלום.

 2. כל הזמנה שתבצע עשויה לכלול תשלום עבור משלוח. אם המשלוח שלך כפוף לדמי משלוח, הוא יוצג לך כחיוב נפרד בדף אישור המשלוח לפני שתאשר את הזמנתך. כל דמי משלוח שיתווספו להזמנה שלך יהיו תלויים, בין היתר, בשווי ההזמנה שלך, בתאריך ובשעה של המשלוח וכל אפשרויות נוספות שתבחר.

 

3. אפשרויות תשלום

 1. התשלום עשוי להתבצע באמצעות כרטיס חיוב, כרטיס אשראי, בנקאות אינטרנט וארנקים מסוימים. לא ניתן לשלם עבור ההזמנה שלך במזומן או בהמחאה.

 2. כרטיסי החיוב, האשראי והחיוב המתקבלים על ידינו הם אלו הרשומים באתר בתאריך שבו בוצעה הזמנתך.

 3. אפשרות EMI או ללא עלות EMI שנבחרה על ידך עשויה להיות כרוכה בכמה עלויות עיבוד וריבית. זה יהיה חוזה רשמי בינך לבין ספק השירות הרלוונטי והוא נערך לפי שיקול דעתך הבלעדי ואנו מסייעים בלבד ולא צד לחוזה כזה.

 

4. משלוח מוצרים:

 1. ימי ושעות האספקה יהיו כמפורט בדף העגלה באתר ויתבצעו לכתובת שצוינה על ידך בעת ביצוע ההזמנה באתר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל משלוחים באזורים מסוימים, וזה כולל את הזכות לבטל לחלוטין אזורים מסוימים מלוח המשלוחים שלנו.

 2. המוצרים כפופים לזמינות ולתנאי השוק השוררים. אנו עשויים להגביל את כמויות המוצרים (במיוחד מוצרים במבצע מיוחד) המסופקים לכל לקוח אם לדעתנו הכמות שהוזמנה מסכנת את הזמינות עבור לקוחות אחרים.

 3. אנו תמיד נשתדל לספק לך את מלוא הכמות והמוצר המדויק שהזמנת. בכל מקרה, בכפוף לסעיף 7.1 להלן, אחריותנו תוגבל למחיר המוצרים שלא סופקו או שסופקו בצורה שגויה ולעלות המשלוח.

 4. אנו מקפידים במיוחד על כך שהמשלוחים יתבצעו בזמן ובהתאם, באחריותך לוודא שאדם מתאים זמין בכתובת המשלוח במהלך יום המשלוח. אנו עשויים לבקש שאדם מתאים יחתום עבור המוצרים במשלוח.

 5. שימו לב שתנאי מזג אוויר קשים או אירועים אחרים שאינם בשליטתנו הסבירה עלולים לגרום לאיחור במשלוח מדי פעם. אם זה המקרה, נשתדל ליצור איתך קשר ברגע שנוכל לתזמן מחדש את זמן ותאריך האספקה שלך. בכל מקרה, אחריותנו כלפיך תוגבל להחזרת מחיר המוצרים שלא נמסרו ועלות המשלוח.

 6. אם לא תיהיה נוכח למשלוח שלך (או במקרים בהם סופקה כתובת שגויה) אנו זכאים לחייב אותך במלואו בסכום השווה למחיר המוצר ולעלות המשלוח.

 7. בדואר האלקטרוני לאישור שתקבל מאתנו המאשר את הזמנתך, יפורט המועד האחרון שבו תוכל לשנות את הזמנתך לפני המסירה.

 8. אתה יכול לשנות את הכתובת שרשמת באתר באמצעות התכונה 'שינוי כתובת'. זה לא ישנה את הכתובת עבור כל הזמנה שבה קיבלת את דוא"ל האישור שלנו.

 

5. מצבי אזל המלאי

המאמץ שלנו הוא להבטיח שכל המוצרים המפורטים באתר יהיו זמינים במלאי למשלוח אליך. עם זאת, במקרה שזה לא זמין מכל סיבה שהיא, אנו ניצור איתך קשר וניתן לך את האפשרות להחליף, לעכב או לבטל את ההזמנה בהתאם לנוחותך.

 

6. החזרות מוצרים

 1. אנו ממליצים לך לבדוק את המוצרים מיד בזמן האספקה וההתקנה ולהודיע לנו על כל ליקוי בהקדם. אם אתה מגלה שמוצר פגום, אנא שלח לנו דוא"ל לכתובת numobel@gmail.com לקבלת הפעולה הטובה ביותר כדי לפתור את הבעיה

 2. להחזרת כל פריט שניזוק או לא לפי ההזמנה המקורית שלך, אנא החזר בזמן המסירה לאיש המשלוח או הודע לשירות הלקוחות שלנו תוך 24 שעות ממועד אספקת המוצר. אנא בדוק את התנאים וההגבלות של כל מוצר שאתה מזמין כדי לאשר את מדיניות הביטולים שלו.

 3. כל הפריטים הפגומים או הפריטים שלא לפי הזמנתך שיש להחזיר חייבים להיות מלווה בעותק של הקבלה המקורית ובאותו מצב בזמן האספקה, אחרת זה לא יילקח בחזרה.

 4. שים לב שאיננו יכולים להציע החלפות או החזרים כספיים על כל מוצר שנפתח או משומש.

 5. אנא המתן שבוע עד שלושה שבועות מהיום שבו תחזיר את החבילה הפגומה שלך או פריט שלא בהתאם להזמנה שלך, כדי שבקשת ההחזר שלך תטופל. ניצור איתך קשר לאחר השלמת ההחזרה.

7. תלונות לקוחות

 1. כל תלונת לקוח צריכה להיות מופנית לקו הסיוע של שירות הלקוחות 18002671122 או דוא"ל interiocare@NUMOBEL.com הפועל בין ימים. תוכל למצוא קישור דואר אלקטרוני או כתובת ומספרי טלפון המופיעים באתר שלנו בקטע 'צור קשר'.

 

8. ניתוק

אם חלק כלשהו של ההוראות הכלולות בתנאים אלה ייקבע כלא תקף, או בלתי ניתן לאכיפה בכל מידה, הוראה כזו תינתק משאר ההוראות שימשיכו להיות תקפות וניתנות לאכיפה במידה המרבית המותרת בחוק.

 

9. הגשות

אנו מקדמים בברכה את הערותיך לגבי חוויותיך בקניות איתנו והצעותיך כיצד לשפר את האתר הזה. אתה שולט בכל הזכויות לתוכן שאתה תורם לאתר זה ושהשימוש בתוכן שלך על ידינו לא יפר או יפר את הזכויות של צד שלישי כלשהו.

 

10. כתב ויתור

המחירים והמוצרים המפורסמים באתר זה הינם למכירה מאתר זה בלבד. המחירים וזמינות המוצרים עשויים להשתנות בין האתר המקוון של NUMOBEL לבין החנות הקמעונאית. מכיוון שהמחירים, תיאורי המוצרים והזמינות יכולים להשתנות במהירות; NUMOBEL אינה מתחייבת לדיוק או לשלמות המידע באתר זה ולא תהיה אחראית לכל שגיאות דפוס או שגיאות באיורים, תמונות או תיאורים. תמונות המוצרים הן להמחשה בלבד והמוצר בפועל עשוי להיות שונה מהתמונה המוצגת. מוצרים המיוצגים באתר זה אינם תמיד במלאי. כל תיאורי הפריטים, התמונות, לוגו המוצר, הזמינות והתמחור כפופים לשינוי בכל עת ללא הודעה מוקדמת. כמו כן, אנו עשויים לבצע כל שינוי אחר באתר, בחומרים ובמוצרים, התכניות, השירותים או המחירים המתוארים באתר בכל עת. אתר זה, המידע והחומרים באתר, מסופקים "כמות שהם" ללא כל מצג או אחריות, מפורשת או משתמעת, מכל סוג שהוא, לרבות, אך לא רק, אחריות לסחירות, אי-הפרה או התאמה לכל מטרה מסוימת.

bottom of page