top of page

ΝΟΜΙΚΟΣ

ΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του ιστότοπου και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τυχόν ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Η NUMOBEL μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους χρήσης για τον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

 

Οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με τον ιστότοπο της NUMOBEL θα διέπεται από τους νόμους της Noida, Uttar Pradesh, ΙΝΔΙΑ.

ΝΟΜΙΣΜΑ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα ποσά σε δολάρια που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο εκφράζονται σε ρουπίες Ινδίας.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ NUMOBEL

Ενώ η NUMOBEL προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβείς και αξιόπιστες όταν δημοσιεύονται, οι πληροφορίες που δημοσιεύονται είναι "ως έχουν". Η NUMOBEL δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή και η NUMOBEL αποποιείται και ακυρώνει όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων . Επιπλέον, η NUMOBEL δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία των υλικών σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε οποιουσδήποτε ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

 

Σε καμία περίπτωση η NUMOBEL ή οι θυγατρικές, οι θυγατρικές, οι εργολάβοι, οι πράκτορες, οι υπάλληλοι ή οι δικαιοπάροχοι δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημιά (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, επακόλουθων, τυχαίων, ειδικών, τιμωρητικών, παραδειγματικών ή γενικών ζημιών, ζημιών για απώλεια κέρδους ή δεδομένων ή λόγω διακοπής της επιχείρησης) με όποιον τρόπο προκληθεί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από αμέλεια ή που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού στον ιστότοπο της NUMOBEL, ακόμη και αν η NUMOBEL ή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της NUMOBEL, έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτά για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για παρεπόμενες ή τυχαίες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο της NUMOBEL μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η NUMOBEL δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο. Η NUMOBEL μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, η NUMOBEL δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η NUMOBEL δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται ή αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο και δεν φέρει ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε τέτοιου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου ή αναφοράς δεν υποδηλώνει έγκριση από NUMOBEL του ιστότοπου. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ή αναφερόμενου ιστότοπου ή του υλικού που περιέχεται σε αυτόν γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Καθώς οι επικοινωνίες στο Διαδίκτυο ενδέχεται να μην είναι ασφαλείς, η NUMOBEL δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που υποστείτε εάν επιλέξετε να στείλετε πληροφορίες στη NUMOBEL μέσω Διαδικτύου. Εάν επικοινωνείτε με την NUMOBEL, η NUMOBEL είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία (χωρίς αποζημίωση) που της παρέχεται (είτε είναι σχόλιο, πρόταση ή ερώτηση), είτε δηλώνετε είτε όχι ότι οι πληροφορίες είναι ιδιωτικές και εμπιστευτικές, με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ολόκληρο το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου προστατεύεται από τους διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Ορισμένα ονόματα, λέξεις, τίτλοι, φράσεις, λογότυπα, εικονίδια, γραφικά ή σχέδια σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες ή σήματα υπηρεσιών της NUMOBEL, των θυγατρικών και των θυγατρικών της ή ενδέχεται να έχουν άδεια χρήσης σε τέτοιες εταιρείες από άλλα πρόσωπα. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες και σήματα υπηρεσιών είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων. Η παρουσίαση εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών ή σημάτων υπηρεσιών δεν συνεπάγεται ότι έχει χορηγηθεί άδεια οποιουδήποτε είδους σε οποιονδήποτε άλλον.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ, ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΤΕ, ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ, ΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΤΕ, ΝΑ ΑΝΕΦΟΡΤΩΣΕΤΕ, ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΤΕ, ΝΑ ΜΕΤΑΔΩΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣΕΤΕ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟ ΤΡΟΠΟ, ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΥ. Μπορείτε να εκτυπώσετε και να πραγματοποιήσετε λήψη τμημάτων υλικού από τις διάφορες περιοχές αυτού του ιστότοπου αποκλειστικά για δική σας προσωπική και μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε να μην αλλάξετε ή να διαγράψετε τυχόν σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή ιδιοκτησίας από το υλικό. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του ιστότοπου ή πληροφοριών από αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να οδηγήσει σε νομικές ενέργειες.

bottom of page