top of page

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αποδοχή Όρων

Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ("Όροι") προσεκτικά. Με τη χρήση ή την πρόσβαση στον ιστότοπο της NUMOBEL στη διεύθυνση www.numobel.in (ο «Ιστότοπος») και σε οποιεσδήποτε σχετικές εφαρμογές για κινητά ή άλλες εφαρμογές, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω.

​​

Καταλληλότητα για χρήση των Υπηρεσιών

Για να εγγραφείτε και να κάνετε αγορές στο www.numobel.in πρέπει να είστε δεκαοκτώ (18) ετών και άνω και να είστε σε θέση να κατανοήσετε και να συμφωνήσετε με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις υποχρεώσεις, τις αντιπροσωπείες και τις εγγυήσεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους. Εάν είστε ανήλικος, δηλαδή κάτω των 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το www.numobel.in μόνο με τη συμμετοχή γονέα ή κηδεμόνα.

 

Παροχή των Υπηρεσιών

 1. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η μορφή και η φύση του ιστότοπου, ενδέχεται να απαιτούν να επηρεάσουν ορισμένες αλλαγές σε αυτόν, επομένως, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τον ιστότοπο ή να ακυρώσουμε ή να διακόψουμε οποιοδήποτε ή όλα τα προϊόντα ή υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, τροποποιήσεις και τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε ή σε όλα τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του που περιέχονται στον Ιστότοπο χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

 2. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εάν απενεργοποιήσουμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας, ο Χρήστης ενδέχεται να αποτραπεί από την πρόσβαση στον Ιστότοπο, τα στοιχεία του λογαριασμού σας ή οποιοδήποτε αρχείο ή άλλο περιεχόμενο που περιέχεται στον λογαριασμό σας.

 3. Το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να βασίζεται ή να χρησιμοποιείται ως η μόνη βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλευτείτε κύριες, ακριβέστερες, πληρέστερες ή πιο έγκαιρες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εξάρτηση από το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό σε αυτόν τον Ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη.

 4. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε συνδρομές ή/και συνδρομές μέλους από εσάς, δίνοντας εύλογη προηγούμενη ειδοποίηση, σχετικά με οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον.

 5. Ενδέχεται από καιρό σε καιρό να εισάγουμε προγράμματα παραπομπής ή/και βασισμένα σε κίνητρα για τους χρήστες του (Πρόγραμμα). Αυτά τα προγράμματα ενδέχεται να διέπονται από τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις. Με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος καθώς και από αυτούς τους όρους. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να ακυρώσουμε και να διακόψουμε το Πρόγραμμά του χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

 

Ιστότοποι τρίτων

Για διευκόλυνσή σας, ενδέχεται να παρέχουμε, σε αυτόν τον Ιστότοπο, συνδέσμους προς ιστοσελίδες που λειτουργούν από άλλες οντότητες. Εάν χρησιμοποιείτε αυτούς τους ιστότοπους, θα αποχωρήσετε από τον ιστότοπο. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή εκπροσώπηση σχετικά με, και δεν εγκρίνουμε, οποιουσδήποτε συνδεδεμένους ιστότοπους ή τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτούς ή οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτές.

 

Πληροφορίες που παρέχονται από εσάς

Σεβόμαστε το απόρρητό σας. Οποιεσδήποτε πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης που μπορείτε να παρέχετε στην NUMOBEL μέσω αυτού του ιστότοπου προστατεύονται από την Πολιτική Απορρήτου που σχετίζεται με αυτόν τον ιστότοπο. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να στείλετε οποιεσδήποτε εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες στη NUMOBEL μέσω του Ιστότοπου. Οι τηλεφωνικές κλήσεις που γίνονται από και προς την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών καταγράφονται για λόγους ποιότητας και παρακολούθησης. Δεν πουλάμε, ενοικιάζουμε ή μεταφέρουμε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη για τους σκοπούς μάρκετινγκ, εκτός εάν συμφωνήσετε διαφορετικά.

Κατά την εγγραφή σας θα λάβετε έναν κωδικό πρόσβασης. Κρατήστε αυτό το μυστικό, καθώς είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασής σας. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις παραγγελίες που γίνονται σε εμάς ή για πληροφορίες που μας δίνονται στη διεύθυνση e-mail ή στο κινητό σας σε συνδυασμό με τον κωδικό πρόσβασής σας. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και του κωδικού πρόσβασής σας, ή για οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας που γνωρίζετε.

 

Συμμόρφωση με τους Νόμους

Θα συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς στην Ινδία και θα χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Περιορισμοί Ζημιών

Δεν θα θεωρηθεί ότι παραβιάζουμε τη σύμβαση ή τους παρόντες Όρους ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε καθυστέρησης στην εκπλήρωσή μας ή αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας, εάν αυτή η καθυστέρηση ή η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία ή περίσταση πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένων: αλλά δεν περιορίζεται σε, πυρκαγιά, πλημμύρα και άλλες πράξεις του Θεού, απεργίες, ταραχές, ατύχημα, διακοπή του ενεργειακού εφοδιασμού, εμφύλιες ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες ή πόλεμο, βλάβη εξοπλισμού, προβλήματα οδικής κυκλοφορίας.

Σε κάθε περίπτωση, η μέγιστη ευθύνη μας που προκύπτει από οποιαδήποτε παραγγελία για την προμήθεια προϊόντων σε εσάς βάσει της παρούσας σύμβασης θα περιορίζεται στη λιανική τιμή των προϊόντων που περιέχονται σε αυτήν την παραγγελία.

Ούτε εμείς ούτε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές μας θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι οποιασδήποτε οντότητας για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική, αποθετική ή άλλη ζημιά που σχετίζεται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του περιεχομένου, των υλικών και των λειτουργιών του ιστότοπου ή οποιωνδήποτε σχετικών δικτυακός τόπος.

 

Αποζημίωση και αποδέσμευση

Θα μας αποζημιώσετε και θα μας κρατήσετε ακίνδυνους από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση ή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρου, που έγιναν από οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή κυρώσεις που επιβλήθηκαν λόγω ή που προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των Όρων ή οποιουδήποτε εγγράφου που ενσωματώνεται με παραπομπή ή παραβίαση οποιονδήποτε νόμο, κανόνες, κανονισμούς ή δικαιώματα τρίτων.

 

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε τμήμα αυτών των Όρων. Οι αλλαγές στους παρόντες Όρους θα ισχύουν όταν δημοσιευτεί ειδοποίηση για μια τέτοια αλλαγή. Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών στους παρόντες Όρους, θα θεωρείται αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Πνευματική ιδιοκτησία

Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στους παρόντες Όρους, σας εξουσιοδοτούμε να προβάλετε και να κατεβάσετε τις πληροφορίες σε αυτόν τον Ιστότοπο («Υλικά») μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση και πρέπει να διατηρήσετε όλα τα Υλικά, όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα ανακοινώσεις ιδιοκτησίας. Δεν πρέπει να τροποποιήσετε τα Υλικά με οποιονδήποτε τρόπο ή να τα αναπαράγετε. Όλες οι εικόνες που εμφανίζονται εδώ έχουν ψηφιοποιηθεί από εμάς. Κανένα άλλο μέρος δεν είναι εξουσιοδοτημένο να αναπαράγει ή να αναδημοσιεύει αυτές τις ψηφιακές εκδόσεις σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το υλικό ή περιεχόμενο που παρέχεται ως μέρος αυτού του ιστότοπου θα παραμείνουν ανά πάσα στιγμή κατοχυρωμένα σε εμάς.

 

Ισχύον Δίκαιο & Δικαιοδοσία

Αυτοί οι Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ινδίας. Συμφωνείτε, όπως και εμείς, να υποβάλλεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Greater Noida.

Οποιαδήποτε αιτία αγωγής που μπορεί να έχετε σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς πρέπει να ξεκινήσει εντός ενός (1) έτους μετά την εμφάνιση της αξίωσης ή αιτίας αγωγής.

 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΗΣ

1. Παραγγελία

 1. Όλες οι χρήσεις και οι αγορές που γίνονται σε αυτόν τον Ιστότοπο διέπονται από αυτούς τους Όρους. Αν και οι Όροι που διέπουν οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρήση ή αγορά θα είναι αυτοί που ισχύουν κατά την ημερομηνία της παραγγελίας σας ή της συγκεκριμένης χρήσης. Εάν χρησιμοποιείτε ή παραγγείλετε προϊόντα αφού έχουμε δημοσιεύσει τυχόν αλλαγές, θα δεσμεύεστε από αυτές τις αλλαγές. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ελέγχετε πριν από κάθε χρήση ή παραγγελία για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους ακριβείς Όρους που ισχύουν για την επίσκεψη ή την αγορά σας στον Ιστότοπο. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε εάν οι Όροι έχουν αλλάξει από την πιο πρόσφατη παραγγελία σας, θα εμφανίσουμε την ημερομηνία κατά την οποία αυτοί οι Όροι ενημερώθηκαν πιο πρόσφατα.

 2. Πουλάμε προϊόντα μόνο σε τελικούς χρήστες.

 3. Θα επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας είτε τοποθετηθεί απευθείας χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο μέσω μηνύματος στον Ιστότοπο αμέσως μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση e-mail που μας έχετε δώσει ή στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που μας έχετε δώσει .

 4. Σημειώστε ότι η επιβεβαίωση της παραγγελίας δεν συνιστά αποδοχή της παραγγελίας σας από εμάς. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων ακύρωσης, η αποδοχή της παραγγελίας σας και η ολοκλήρωση της παραγγελίας θα πραγματοποιηθεί όταν σας αποστείλουμε τα προϊόντα.

 5. Πριν κάνετε μια παραγγελία, συνιστάται να ελέγξετε προσεκτικά την περιγραφή του προϊόντος. Κάνοντας μια παραγγελία για ένα προϊόν, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους πώλησης που περιλαμβάνονται στην περιγραφή του προϊόντος.

 

2. Τιμολόγηση προϊόντων

 1. Οι τιμές που αναφέρονται στον Ιστότοπο θα περιλαμβάνουν τυχόν πληρωτέο ΦΠΑ.

 2. Κάθε παραγγελία που κάνετε μπορεί να περιλαμβάνει χρέωση για την παράδοση. Εάν η παράδοσή σας υπόκειται σε χρέωση αποστολής, θα εμφανιστεί σε εσάς ως ξεχωριστή χρέωση στη σελίδα επιβεβαίωσης παράδοσης προτού επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας. Οποιαδήποτε χρέωση αποστολής που προστίθεται στην παραγγελία σας θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από την αξία της παραγγελίας σας, την ημερομηνία και την ώρα της παράδοσής σας και τυχόν πρόσθετες επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε.

 

3. Επιλογές πληρωμής

 1. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα, διαδικτυακή τραπεζική και ορισμένα πορτοφόλια. Δεν μπορείτε να πληρώσετε για την παραγγελία σας με μετρητά ή επιταγή.

 2. Οι χρεωστικές, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες που γίνονται δεκτές από εμάς είναι αυτές που αναφέρονται στον Ιστότοπο την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η παραγγελία σας.

 3. Η επιλογή EMI ή EMI χωρίς κόστος που έχετε επιλέξει μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένες χρεώσεις επεξεργασίας και τόκων. Αυτή θα είναι μια επίσημη σύμβαση μεταξύ εσάς και του σχετικού παρόχου υπηρεσιών και συνάπτεται κατά την απόλυτη διακριτική σας ευχέρεια και είμαστε απλός διευκολυντής και όχι συμβαλλόμενο μέρος σε μια τέτοια σύμβαση.

 

4. Αποστολή προϊόντων:

 1. Οι ημέρες και οι ώρες παράδοσης θα είναι όπως καθορίζονται στη σελίδα καλαθιού στον Ιστότοπο και θα γίνονται στη διεύθυνση που έχετε καθορίσει όταν κάνετε μια παραγγελία στον ιστότοπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις παραδόσεις σε ορισμένες περιοχές, και αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα να εξαλείψουμε ορισμένους τομείς από το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων μας.

 2. Τα προϊόντα υπόκεινται στη διαθεσιμότητα και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Ενδέχεται να περιορίσουμε τις ποσότητες προϊόντων (ιδιαίτερα προϊόντα σε ειδική προσφορά) που παρέχονται σε οποιονδήποτε πελάτη, εάν κατά τη γνώμη μας η παραγγελθείσα ποσότητα θέτει σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα για άλλους πελάτες.

 3. Θα προσπαθούμε πάντα να σας προμηθεύσουμε με την πλήρη ποσότητα και το ακριβές προϊόν που έχετε παραγγείλει. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη της ρήτρας 7.1 παρακάτω, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στην τιμή των προϊόντων που δεν παραδόθηκαν ή παραδόθηκαν εσφαλμένα και στο κόστος παράδοσης.

 4. Φροντίζουμε ιδιαίτερα να προσπαθούμε ώστε οι παραδόσεις να γίνονται στην ώρα τους και, κατά συνέπεια, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ένα κατάλληλο άτομο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση παράδοσης κατά την ημέρα παράδοσης. Μπορεί να ζητήσουμε να υπογράψει ένα κατάλληλο άτομο για τα προϊόντα κατά την παράδοση.

 5. Λάβετε υπόψη ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα γεγονότα εκτός του εύλογου ελέγχου μας ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την περιστασιακή καθυστερημένη παράδοση. Εάν συμβαίνει αυτό, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μόλις μπορέσουμε να προγραμματίσουμε εκ νέου την ώρα και την ημερομηνία παράδοσής σας. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη μας απέναντί σας θα περιορίζεται στην επιστροφή της τιμής των προϊόντων που δεν παραδόθηκαν και του κόστους παράδοσης.

 6. Σε περίπτωση που δεν είστε παρόντες για την παράδοσή σας (ή σε περιπτώσεις που δίνεται λάθος διεύθυνση), δικαιούμαστε να σας χρεώσουμε πλήρως για ένα ποσό ίσο με την τιμή του προϊόντος και το κόστος παράδοσης.

 7. Το e-mail επιβεβαίωσης που λαμβάνετε από εμάς, επιβεβαιώνοντας την παραγγελία σας, θα ορίζει την τελευταία φορά που μπορείτε να τροποποιήσετε την παραγγελία σας πριν από την παράδοση.

 8. Μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση που έχετε εγγραφεί στον Ιστότοπο μέσω της λειτουργίας «Αλλαγή διεύθυνσης». Αυτό δεν θα αλλάξει τη διεύθυνση για τυχόν παραγγελίες στις οποίες λάβατε το email επιβεβαίωσης.

 

5. Καταστάσεις εκτός αποθέματος

Η προσπάθειά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμα σε απόθεμα για αποστολή σε εσάς. Ωστόσο, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι διαθέσιμο για οποιονδήποτε λόγο, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας δώσουμε την επιλογή να ανταλλάξετε, να καθυστερήσετε ή να ακυρώσετε την παραγγελία βάσει της διευκόλυνσής σας.

 

6. Επιστροφές προϊόντων

 1. Σας συμβουλεύουμε να επιθεωρήσετε τα προϊόντα αμέσως κατά την παράδοση και την εγκατάσταση και να μας ενημερώσετε αμέσως για τυχόν ελαττώματα. Εάν ανακαλύψετε ότι ένα προϊόν είναι ελαττωματικό, στείλτε μας email στο numobel@gmail.com για την καλύτερη δυνατή ενέργεια για την επίλυση του προβλήματος

 2. Για να επιστρέψετε αντικείμενα που είναι κατεστραμμένα ή όχι σύμφωνα με την αρχική σας παραγγελία, παρακαλούμε επιστρέψτε τη στιγμή της παράδοσης στο άτομο παράδοσης ή ενημερώστε την εξυπηρέτηση πελατών μας εντός 24 ωρών από τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος. Ελέγξτε τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε προϊόντος που παραγγείλετε για να επιβεβαιώσετε την πολιτική ακύρωσης.

 3. Όλα τα κατεστραμμένα αντικείμενα ή αντικείμενα που δεν είναι σύμφωνα με την παραγγελία σας που πρόκειται να επιστραφούν πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο της αρχικής απόδειξης και στην ίδια κατάσταση κατά την παράδοση, διαφορετικά δεν θα επιστραφούν.

 4. Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να προσφέρουμε ανταλλαγές ή επιστροφές χρημάτων για οποιοδήποτε ανοιγμένο ή χρησιμοποιημένο προϊόν.

 5. Περιμένετε μία έως τρεις εβδομάδες από την ημέρα που θα επιστρέψετε το κατεστραμμένο δέμα σας ή ένα αντικείμενο που δεν είναι σύμφωνα με την παραγγελία σας, για να διεκπεραιωθεί το αίτημα επιστροφής χρημάτων σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόλις ολοκληρωθεί η επιστροφή σας.

7. Παράπονα πελατών

 1. Τυχόν παράπονα πελατών θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμμή Βοήθειας Εξυπηρέτησης Πελατών 18002671122 ή στο email interiocare@NUMOBEL.com που λειτουργεί μεταξύ των ημερών. Θα βρείτε έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση και αριθμούς τηλεφώνου που αναφέρονται στον Ιστότοπό μας στην ενότητα «Επικοινωνία».

 

8. Διαχωρισιμότητα

Εάν οποιοδήποτε μέρος των διατάξεων που περιέχονται στους παρόντες Όρους κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο σε οποιονδήποτε βαθμό, η διάταξη αυτή θα αποκοπεί από τις υπόλοιπες διατάξεις που θα συνεχίσουν να ισχύουν και να εκτελεστούν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

 

9. Υποβολές

Χαιρετίζουμε τα σχόλιά σας σχετικά με τις εμπειρίες σας από τις αγορές μας και τις προτάσεις σας σχετικά με το πώς να βελτιώσετε αυτόν τον ιστότοπο. Ελέγχετε όλα τα δικαιώματα για το περιεχόμενο που συνεισφέρετε σε αυτόν τον Ιστότοπο και ότι η χρήση του περιεχομένου σας από εμάς δεν θα παραβιάζει ή θα παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

 

10. Αποποίηση ευθύνης

Οι τιμές και τα προϊόντα που διαφημίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι προς πώληση μόνο από αυτόν τον ιστότοπο. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ του διαδικτυακού ιστότοπου NUMOBEL και του καταστήματος λιανικής. Καθώς οι τιμές, οι περιγραφές των προϊόντων και η διαθεσιμότητα μπορούν να αλλάξουν γρήγορα. Η NUMOBEL δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών σε αυτόν τον Ιστότοπο και δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη ή λάθη σε εικόνες, εικόνες ή περιγραφές. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι μόνο για απεικόνιση και το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει από την εικόνα που φαίνεται. Τα προϊόντα που εκπροσωπούνται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι πάντα σε απόθεμα. Όλες οι περιγραφές, οι εικόνες, τα λογότυπα προϊόντων, η διαθεσιμότητα και οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Μπορούμε επίσης να κάνουμε οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στον ιστότοπο, τα υλικά και τα προϊόντα, τα προγράμματα, τις υπηρεσίες ή τις τιμές που περιγράφονται στον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή. Αυτός ο ιστότοπος, οι πληροφορίες και το υλικό στον ιστότοπο παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης ή καταλληλότητας για οποιοδήποτε Συγκεκριμένος σκοπός.

bottom of page